Promisiunea noastră privind protecția datelor

SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med, cu sediul social în Sibiu, Str. Someșului, Nr. 19, și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med, cu sediul social în localitatea Mamaia, B-dul. Mamaia 387 S,  se angajează să respecte drepturile dvs. în conformitate cu legile privind protecția datelor. Menținerea în siguranță a datelor dvs. personale si de sănătate este foarte importantă pentru noi. Notificarea noastră privind confidențialitatea datelor pentru pacienți („Notificarea”) conține informații esențiale despre prelucrarea datelor de către noi în momentul furnizării serviciilor medicale. Vă rugăm să acordați un moment citirii Notificării, astfel încât să aflați de ce si cum procesăm datele dvs. cu caracter personal.

În Notificare puteți găsi informații despre următoarele:

(a) identitatea si datele de contact ale operatorului de date;

(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor;

(c) scopurile si temeiul juridic al prelucrării;

(d) sursele datelor dvs. cu caracter personal;

(e) destinatarii datelor dvs. cu caracter personal;

(f) perioada pentru care datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate;

(g) drepturile dvs. în temeiul legilor privind protecția datelor;

(h) transferurile internaționale de date.

Notificarea privind confidențialitatea datelor pentru pacienți

 1. Motive juridice pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să protejăm si să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal si suntem obligați să facem acest lucru prin lege. Profesioniștii noștri în domeniul medical se supun unei obligații profesionale de confidențialitate.

Este necesar să folosim datele personale si medicale pentru a vă putea furniza serviciul medical solicitat.

Prelucrarea datelor cu caracter personal (date personale) privind numele, domiciliul, email, telefon, data si locul nașterii, cele privind starea de sănătate, CNP si semnătura, se face în baza legii sănătății, în scopul acordării serviciilor de programare, asistentă medicală, diagnostic si tratament.

Datele dvs. medicale acoperă informații legate de sănătatea dvs. (de exemplu, informații despre diagnosticarea/tratamentul solicitat si evaluarea sănătății de către noi). Furnizarea unui diagnostic medical si/sau a unui tratament medical constituie baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. medicale.

Dacă vă aflați într-o situație extremă sau care vă pune viată în pericol în timp ce vă aflați la una dintre clinicile noastre, vom folosi datele dvs. medicale pentru a vă menține sănătatea si bunăstarea si pentru a vă proteja interesele vitale.

 1. Datele pe care le procesăm

În timpul relației dvs. cu SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med, obținem datele dvs. cu caracter personal din trei surse: (1) de la dvs., (2) de la alte persoane si (3) din activitatea noastră medicală.

(1) Pentru a vă oferi serviciile medicale solicitate, vă rugăm să ne furnizați datele personale de bază (în special datele personale de identificare), datele privind plata si asigurarea (date necesare pentru plata serviciului nostru) si datele privind sănătatea dvs. (în special informații despre starea dvs. de sănătate). Dacă vă decideți să împărtășiți investigații imagistice si rapoarte medicale anterioare spre uzul nostru, le vom stoca si le vom procesa în sistemele noastre în scopul diagnosticării dvs. si/sau furnizării unui tratament medical. Dacă furnizați în mod voluntar informații de contact ale rudelor sau familiei dvs., aceste date vor fi utilizate numai cu acordul acestora sau în caz de urgentă.

(2) Colectăm date cu caracter personal de la alte persoane în următoarele situații:

 1. De la un furnizor de servicii medicale (medic sau spital care a emis trimitere către SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med,
 2. Dacă diagnosticul medical si/sau tratamentul medical pe care vi-l furnizăm este plătit de către un asigurător medical (public sau privat), trebuie să verificăm valabilitatea asigurării înainte de a vă furniza serviciul medical respectiv.

(3) Când vă furnizăm diagnosticul medical si/sau tratamentul medical, creăm date medicale cu privire la dvs. În calitate de furnizor de servicii medicale, SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med  este obligată prin lege să documenteze cu atenție serviciul care vă este oferit.

Pentru informații suplimentare despre datele pe care le procesăm, vă rugăm să citiți Anexa la prezenta Notificare sau să vă informați de la angajații noștri.

 1. Cât timp vom păstra datele dvs.

SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med păstrează datele dvs. personale pe perioada necesară pentru furnizarea serviciilor medicale si pentru a se conforma normelor medicale, fiscale, contabile sau altor cerințe legislative aplicabile. În cazul în care obligația legală de a vă păstra datele încetează, vă vom șterge datele sau le vom anonimiza. SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med  nu va șterge datele dvs. sau anonimiza dacă este identificată o bază legală alternativă pentru păstrarea acestora, de exemplu, interesul legitim al SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med de a se apăra împotriva cererilor de despăgubire. În toate aceste cazuri, veți fi informat.

Pentru informații suplimentare despre cât timp păstrăm datele dvs., vă rugăm să citiți Anexa la prezenta notificare sau să întrebați pe unul dintre angajații noștri.

 1. Cu cine împărtășim datele dvs.

În timpul relației dvs. cu SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med, , vă împărtășim datele personale cu trei tipuri diferite de destinatari: (1) cu furnizorii care primesc indicații de la noi, (2) cu furnizori independenți de noi si (3) cu persoanele cu care ne cereți dvs. să le împărtășim.

 • SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med, utilizează furnizori de servicii (asa-numitii procesatori de date) care să ne ajute în procesarea informațiilor cu caracter personal pe care le primim si le creăm (de exemplu furnizori de software si hardware medical si financiar, profesioniști contractați din domeniul sănătății, furnizori de spatii de stocare a documentelor pe suport de hârtie). Procesatorii de date (împuterniciții) acționează în numele SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med,  pe baza instrucțiunilor noastre scrise. Împărtășim numai datele dvs. care sunt absolut necesare.

(2) Împărtășim datele dvs. personale cu terțe părți (adică destinatari independenți de noi) în următoarele situații:

 1. Dacă suntem obligați prin lege.
 2. Dacă acest lucru este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile fată de un medic sau un asigurător cu care aveți contract.
 3. În cazul în care protecția interesului dvs. vital impune acest lucru, vom împărtăși datele dvs. medicale si cu alți profesioniști din domeniul medical.

Împărtășim numai datele dvs. care sunt absolut necesare.

(3) Puteți solicita trimiterea datelor dvs. medicale către medicul care v-a emis trimiterea sau către medicul de familie. Dacă doriți să ne solicitați să împărtășim datele dvs. cu cineva, vă sugerăm să aflați mai întâi cum si în ce scop va procesa această persoană datele dvs. cu caracter personal. Activitățile de procesare ale destinatarilor terți sunt în afara sferei noastre de control si responsabilitate. Dacă doriți să împărtășim datele dvs. medicale cu alți profesioniști din domeniul medical, vă rugăm să consultați recepționiștii noștri cu privire la mijloacele disponibile pentru transmiterea acestor date.

Pentru informații suplimentare despre destinatarii datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să citiți Anexa la prezenta notificare sau să întrebați pe unul dintre recepționiștii noștri.

 1. Transferuri internaționale de date

S-ar putea să fie necesară dezvăluirea datelor dvs. personale unor destinatari din afara Europei. Înainte de a vă transfera datele în afara Europei, datele dvs. sunt protejate deoarece ne asigurăm (1) că tara beneficiară este acoperită de o decizie a Comisiei Europene privind gradul de adecvare si (2) că se utilizează așa-numitele Reguli Corporative Obligatorii sau contracte UE standard. Dacă trebuie să vă transferăm datele într-o tară care nu este acoperită de o decizie a Comisiei Europene privind gradul de adecvare, vă vom informa si vă vom solicita în prealabil consimțământul pentru acest transfer.

Pentru informații suplimentare despre locatia datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să citiți Anexa la prezenta notificare sau să întrebați pe unul dintre recepționiștii noștri.

 1. Păstrarea datelor dvs. în sigurantă

Păstrarea în sigurantă a datelor dvs. este prioritatea noastră. Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate în sigurantă de către noi sau de către furnizorii de servicii selectați de noi cu grijă. Atunci când furnizorii noștri de servicii procesează date medicale în numele nostru, avem nevoie de un nivel ridicat de protecție.

Ne asigurăm că există măsuri de securitate foarte stricte pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii si utilizării incorecte, precum si împotriva accesului sau transferului neautorizat.

 1. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu legislația privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi.

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal. Aceasta înseamnă că aveți dreptul să știți că datele dvs. sunt procesate, că aveți dreptul să vă accesați datele cu caracter personal procesate de noi si să vi se furnizeze informații despre ceea ce face SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med, cu datele dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta înseamnă că aveți dreptul să corectați sau să vă completați datele cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta înseamnă că aveți dreptul să vi se șteargă datele cu caracter personal în anumite circumstanțe dacă nu există motive legale pentru continuarea procesării.
 • Dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării. Aceasta înseamnă că puteți solicita „blocarea” prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Solicitarea dvs. validă va însemna că vom avea dreptul să stocăm datele dvs. cu caracter personal, dar nu vom avea dreptul să le procesăm în continuare.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Vă permite să vă accesați si să vă reutilizați în propriile scopuri si în cadrul diferitelor servicii datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Aveți dreptul să primiți si să transferați cu ușurință o copie electronică a datelor dvs. cu caracter personal si să ne cereți să o transferăm altui operator.

Dacă doriți să faceți uz de drepturile dvs. sau doriți să primiți mai multe informații despre drepturile dvs. de mai sus, agresați-vă unuia dintre recepționiștii noștri sau contactați Responsabilul nostru pentru protecția datelor (puteți vedea datele de contact mai jos).

 1. Dacă aveți întrebări

Dacă aveți întrebări sau doriți mai multe informații, vă rugăm să ne contactați pe e-mail: gdpr@doctor-med.ro. sau să solicitați informații suplimentare de la unul dintre recepționiștii noștri. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care vă procesăm datele, puteți face o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Bd. Gh. Magheru 28-30, Sector 1, București email: anspdcp@dataprotection.ro. Cu toate acestea, sperăm, bineînțeles, că puteți discuta orice probleme în primul rând cu noi.

 

Anexă la Notificarea privind confidențialitatea datelor

Mai jos puteți găsi informații suplimentare despre destinatarii cu care împărtășim datele dvs. Împărtășim datele dvs. cu alți destinatari numai dacă este absolut necesar.

Destinatarii de date care actionează în numele (si sunt instruiți de) SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med,

Domeniu

Sector de activitate

Sub-sector de activitate

Tip de activitate

Identitatea/locatia destinatarului

Medical

Profesioniști în domeniul medical

Doctori

Furnizarea de servicii medicale

în Romania

Profesioniști în domeniul medical

Alți profesioniști în domeniul sănătății

Furnizarea de servicii medicale

în Romania

Profesionist în domeniul consultantei medicale

Alți profesioniști în domeniul sănătății

Oferirea unei a două păreri, dacă este necesar

în Romania sau în străinătate, dacă este necesar

Prestatori de servicii

Administrație

Call Center

Planificarea unei programări, prin apel la call center-ul nostru

SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med,

Marketing

Promovare

Newsletter-uri

Trimiterea de newsletter-uri, dacă v-ați dat acordul pentru activitatea noastră de marketing

Persona vizată

Gestionarea Bazei de date pentru clienți

Stocarea datelor

Stocarea informațiilor de contact ale clienților, dacă v-ați dat acordul pentru activitatea noastră de marketing

SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med,

Tehnologia informațiilor

Comunicare electronică

E-mail-uri

Operarea si găzduirea sistemului de e-mail

SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med,

Software de administrare

Software de call center

Memorarea înregistrărilor vocale ale apelurilor

 

Software de administrare

Operarea si găzduirea portalului pentru pacienți

Rezervări online

 

Software medical

Sistem de informații medicale

Înregistrarea pacienților, programarea, generarea datelor de consult si a diagnosticului, suport pentru facturare, distribuirea raportului medical

 

Sistem de arhivare si comunicare a imaginilor

Stocarea imaginilor diagnostice

 

Furnizor de software financiar

Contabilitate

Facturarea costurilor medicale

 

Operare

Exploatarea infrastructurii IT

Asigurarea disponibilității datelor

 

Suport

Suport pentru utilizatori

Asigurarea disponibilității sistemelor

 

Suport pentru sistem

Mentenanță software

 

Stocarea datelor

Back-up-ul datelor

Securizarea disponibilității datelor

 

Securitate

Monitorizarea spatiilor

Operarea CCTV

Înregistrarea video

SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med,

Destinatari de date terți (care acționează independent de SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med,

Domeniu

Sector de activitate

Sub-sector de activitate

Tip de activitate

Identitatea destinatarului

Asigurător de sănătate

Asigurări de sănătate private

Finanțare

Confirmarea valabilității  asigurării

 

Asigurări naționale de sănătate

Finanțare

Confirmarea valabilității asigurării

CNAS

Operarea bazei de date a Casei Naționale de Sănătate

Depozitarea dosarelor medicale finanțate din asigurări naționale de sănătate 

CNAS

Instituție financiară

Bancă

Plată

Procesarea plăților prin card de credit sau de debit

 

Fond privat de sănătate

Plată

Rambursarea costurilor medicale

 

Medical

Management medical public

Organizație medicală națională

Gestionarea cotelor naționale, dacă serviciile medicale sunt finanțate din fonduri publice

CNAS

Ambulantă

–          

Aducerea pacienților la sau de la centrul nostru medical

Salvare

Medicul emitent al trimiterii / Organizația medicală emitentă a trimiterii

–          

Furnizarea de trimiteri pentru pacienți

Medic trimițător

Organizație de cercetare clinică

Cercetare clinică

Solicită si utilizează rezultatele examinărilor clinice, dacă sunteți participant la aceasta

 

Autorități publice

Autoritatea medicală, politia etc.

–          

Exercitarea puterii de investigație

S.P.C.E.P

Asigurare

Asigurarea serviciilor

–          

În cazul unei reclamații pe care ați depus-o în legătură cu serviciul nostru medical

 

Audit

Organizație de audit externă

–          

examinarea standardelor de calitate

 

Contabil public autorizat

–          

examinarea registrelor contabile

NA

Comunicare

Servicii poștale

–          

Livrarea de scrisori

Operatori de transport

Servicii de telefonie

–          

Operarea si găzduirea sistemului de telefonie

 

Mai jos puteți găsi informații suplimentare despre tipul de date pe care le procesăm în diferite scopuri (după cum se subliniază în secțiunea 1.1-1.3 din Notificare) si despre cât timp păstrăm datele dvs.

Datele cu caracter personal procesate

Scopul procesării datelor de către noi

Tipul datelor cu caracter personal

Exemple de date cu caracter personal

Motivele procesării

Perioada de păstrare

serviciul medical

Date de bază cu caracter personal

Nume, număr asigurare națională de sănătate, număr telefon mobil, adresă, adresă de e-mail

Programarea, înregistrarea, identificarea pacientului, păstrarea contactului cu pacientul

10 ani

Detalii financiare si de asigurare

Dovada privind valabilitatea asigurării, datele cardului de credit

Finanțare si plată

10 ani

Date medicale

Prescripție medicală, fise medicale cronologice, diagnostic

Siguranța pacienților, confirmarea procedurii medicale corecte, furnizarea diagnosticului medical si planificarea tratamentului medical

10 ani

Alte date cu caracter personal

Identitatea medicului emitent al trimiterii/medicului de familie

contactarea altor profesioniști din domeniul sănătății pentru a vă oferi informații medicale, pentru o îngrijire optimă

10 ani

Date medicale

Tipul si data diagnosticului si/sau tratamentului medical la SC DEXA DIAGNOSTICA SRL sub Brandul Clinica Doctor Med și DMZ MEDICAL SRL, sub Brandul Clinica Doctor Med,